درس زيان : در ابتدا شما بايد كتاب 504 و essential word for toffel  را خوانده كلمات آنها را حفظ كرده و هر روز تكرا كنيد و به همراه اين دو كتاب ، كتاب geramer in use intermediate  را جهت قوي شدن گرامر خود و كتاب reading and writing skills for ielts  صفحه1 تا80 كه جهت قوي شدن متن خواني شما مي باشد را مطالعه كنيد . اگر شما روزي حدود 2 ساعت به زبان اختصاص دهيد اين چهار كتاب حدود 2 تا 3 ماه زمان نياز دارند ، سپس در گام بعدي كتاب زبان عمومي آرمان اشراقي را بههمراه تست هاي ان شروع كنيد و جهت زبان تخصصي كتاب زبان تخصصي آرمان اشراقي ويژه رشته مديريت را مطالعه نماييد .كه اين دو كتاب نيز حدودا 3 ماه زمان نياز دارند.
توجه داشته باشيد كه سوالات زبان دانشگاه دولتي رشته مديريت تا سال89 از سه قسمت تشكيل شده است : كه در بخش اول شما به 10 سئوال كلمه و بخش دوم شامل 5 سئوال گرامري و بخش سوم شامل 3 متن مي باشد كه هركدام 5 سئوال دارند  و جمعا شامل 30 سئوال مي باشد .
دقت كنيد كه در شمان شروع مرحله دوم كه شروع دو كتاب ارمان اشراقي مي باشد  هر كلمه جديدي را به هرروشي كه مسلطيد يادداشت و حفظ نماييد .
در كل درس زبان با ضريب 3 مهمترين درس رشته مديريت مي باشد و شما با تسلط كامل در اين درس مي توانيد ورود به دانشگاه خود را تضمين نماييد.
ضمنا به خاطر داشته باشيد كه با تسلط كامل بر مطالب فوق از بخش كلمه حدود 6 سئوال و از بخش قواعد حدود 2 تا 3 سئوال و از بخش متن از هر متن به طور ميانگين 3 سئوال را  پاسخ مي دهيد كه در كل حدود 60 درصد مي توانيد روي زبان حساب كنيد كه درصد بسيار عالي مي باشد.
+ نوشته شده توسط ehsan در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM